Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 0544 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MICHAIL ANASTASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 201
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51994 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IRAKLIS OIKONOMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 201
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0004 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 202
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64584 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NASOS PASCHALIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 202
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50493 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTHOULA APOSTOLIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 203
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1987 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MICHAIL VOURAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 203
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50089 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIS GEORGIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 204
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2494 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS LEKKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 204
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52418 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAYIOTIS SAVVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 205
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1010 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS KAMPAROUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 205
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1453 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ALEXANDROS OFLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 206
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62496 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS KELEPOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 206
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2535 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS TOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 207
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68774 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DAVID BETTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 207
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52788 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: AHILLEAS TSINTZOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 208
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2160 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS FOLINAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 208
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50007 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS KAPSASKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 209
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0117 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS KATSARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 209
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1242 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PETROS LITOVOLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 210
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54963 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: XRISOVALANTIS TSERKEZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 210
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50673 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS CHATZIATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 211
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2259 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ALEXANDROS PAPASTERGIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 211
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50235 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS STEFANOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 212
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2274 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS CHALAKATEVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 212
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1018 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS KANTZOUROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 213
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66764 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS TAGARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 213
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50216 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIORGOS SALVERIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 214
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2476 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHANASIOS SKORDAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 214
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3765 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS PAPADIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 215
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64164 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIA-ELENI GARGALI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 215
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52172 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIANNIS PAPAVASILEIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 216
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2196 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PETROS MPROZIOUTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 216
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1292 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MENELAOS MARTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 217
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50168 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MEROPI-KATERINA MORFOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 217
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1968 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: APOSTOLOS VIZARELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 218
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64675 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THOMAS KLIFOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 218
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61902 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOS ARGIRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 219
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2569 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ARIS MYRKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 219
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61324 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS TSAMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 220
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4148 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS LEILEKTSOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 220
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2445 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS GKOURTSOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 221
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62195 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL XALIVIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 221
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0749 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS DANIILIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 222
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68497 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIOS ZACHARIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 222
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3262 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOS DELIGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 223
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68498 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KIRIAKOS ARGAKIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 223
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51976 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EVANGELOS NTINOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 224
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2641 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ARION TSOURGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 224
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62077 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS TSIGARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 225
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3430 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THANASIS MPACHTSEVANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 225
 

 

 

 

 


Page 9 of 248 Results 401 - 450 of 12395