Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 2440 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ILIAS DOUVLETIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 251
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60140 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VALIA CHATZIIAKOVOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 251
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2728 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIORGOS LYPIRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 252
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61261 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIS TAGGOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 252
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50939 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIANNIS FYTANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 253
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3281 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS FARMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 253
 

 

 

Αριθμός/Bib: 53002 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIA ZAFEIRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 254
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3444 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EVAGGELOS MPOURTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 254
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52245 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS PETRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 255
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2239 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SPYROS PANTAKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 255
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50072 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PAVLOS DIKTAPANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 256
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3475 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS PAPANDREOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 256
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52757 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS TSEKOURAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 257
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3432 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SPIROS MPAKALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 257
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2050 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS ZORMPALAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 258
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50588 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ARISTEIDIS BEIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 258
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56432 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGE MASTROGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 259
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3848 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KOSTAS VERGONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 259
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50532 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ORTHODOXOS ATHANASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 260
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1612 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS POURNARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 260
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0861 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: BASILEIOS GALLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 261
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51040 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS GKEMITZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 261
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50105 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EFSTRATIOS GRIVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 262
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3703 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EUAGGELOS KAFALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 262
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51160 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STILIANOS IOSIFIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 263
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1976 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANTONIOS VLACHOVASILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 263
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2180 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS LAMPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 264
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68356 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS KOUTROULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 264
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51210 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIOS KALOMOIRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 265
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2124 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ΑΧΙΛΛΕΑΣ MISTRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 265
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0034 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIS KAFRITSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 266
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51574 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIA KREMNIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 266
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51414 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS KIRIAZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 267
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1054 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILEIOS KARAVITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 267
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1767 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS STERIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 268
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68578 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KATERINA ZOUMPATLI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 268
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50632 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS CHALKIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 269
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1281 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS MANTZOUKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 269
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55086 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THOMAS KIRITSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 270
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4170 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS SAKELLARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 270
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52012 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS PAGONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 271
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2585 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANTONIO DE NAPOLI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 271
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1903 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MARIOS TSOURATZOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 272
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65520 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EPAMEINONDAS YFANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 272
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2741 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS DIAKOURAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 273
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55073 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIORGOS AVRAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 273
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2740 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILEIOS BAIRLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 274
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64782 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIS MITROUSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 274
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0978 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: TIM JONES
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 275
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61046 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOS PAPPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 275
 

 

 

 

 


Page 11 of 248 Results 501 - 550 of 12395