Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 64819 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS CHOLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 276
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2439 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THOMAS DOURVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 276
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62606 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS TZIOGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 277
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3021 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS TZIOVARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 277
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55338 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IRINI KIOUTSOUKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 278
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2158 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KWNSTANTINOS DRAMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 278
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51238 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS KANIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 279
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3846 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS TZIONAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 279
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50981 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIA GEROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 280
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3189 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: AGGELOS PAPADOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 280
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0705 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PAVLOS CHATZOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 281
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68778 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS METSOVITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 281
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51148 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS IOANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 282
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2749 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ASTERIOS PAPAUANASIOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 282
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52190 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PARIS PARASKEVAIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 283
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3030 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS APOSTOLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 283
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1532 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VAGELIS PAPAIOANNOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 284
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68323 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: BARBARA LOUKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 284
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66103 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EYDOKIA MISTRIDOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 285
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4158 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS TSELIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 285
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0031 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ELENI GYFTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 286
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68773 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHIARA SMERZINI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 286
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1653 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: TIGRAN SAGATELYAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 287
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51430 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS KOILANITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 287
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50141 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIKI KOTOULA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 288
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3449 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIORGOS NIKOLOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 288
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0542 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS ANASTASAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 289
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51000 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS-RAFAIL GIANNIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 289
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1289 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS MARNELLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 290
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62670 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS KOTSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 290
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2519 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STAVROS KODROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 291
 

 

 

Αριθμός/Bib: 69020 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELIAS DAGLARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 291
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50010 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GALINOS GIAGLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 292
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2322 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MILTOS LYMPITSOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 292
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67575 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS CHRISTOS KYRMPATSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 293
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3253 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOSIF CHRISTODOULIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 293
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1078 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS KATSANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 294
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54939 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANNA SALVARIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 294
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50322 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EFSTRATIOS PANAGIOTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 295
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3500 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS RODIFTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 295
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50227 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS SOZOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 296
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2367 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS TOUSTZOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 296
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50153 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS LOUSTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 297
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1066 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILIS KARVOUNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 297
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62516 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIA TSIPROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 298
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2070 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SPIRIDON MPIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 298
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0105 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHANASIOS MPAMPATSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 299
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68871 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: XRYSH XARITIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 299
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3312 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EVAGGELOS GKORTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 300
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68393 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELENI KOZANITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 300
 

 

 

 

 


Page 12 of 248 Results 551 - 600 of 12395