Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 1977 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGE VLAHOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 176
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66468 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLETA PAPADOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 176
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50224 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STRATIGIA DANAI SKEVI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 177
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3950 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILIOS VASILIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 177
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4280 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ALEKSANDROS MPATSARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 178
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68567 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NAME5KM68567 SURNAME5KM68567
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 178
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0049 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS MANELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 179
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50035 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANNA PSARRA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 179
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64706 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PASCHALIS GOURZOULIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 180
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2875 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KOSTAS SAKELLARIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 180
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51177 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: XRISTOS-DIMITRIS KAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 181
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0012 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SOFOKLIS CHARATSARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 181
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0506 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIS AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 182
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50338 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS GIOVANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 182
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1734 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VLADIMIROS SOUMPASIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 183
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56439 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS MPOGDANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 183
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50478 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SYMEON ANTHOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 184
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2207 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS PAZIANAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 184
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52136 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS PAPAGIOUVANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 185
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2539 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STEFANOS XIFTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 185
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1859 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: FOTIOS TSAROUCHAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 186
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52514 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGE SPANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 186
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1632 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS RAPTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 187
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56000 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ILIAS RAFTOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 187
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0597 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS AVRAMPOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 188
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68558 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOS KELESIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 188
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50594 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: TRIANTAFYLLENIA BEZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 189
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3302 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GIANTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 189
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1721 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS SKLAVOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 190
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61931 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STAVROS KENANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 190
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54960 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: XRISTOS RIZOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 191
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2829 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MANOLIS KONSTADOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 191
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62507 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTONIOS PAPADOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 192
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3289 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MICHAIL GEORGANTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 192
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50199 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS PAPAZISIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 193
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2265 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IGNATIOS ANDRIKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 193
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2790 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SPIROS CHATZIEFSTRATIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 194
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62193 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS TZIMORANGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 194
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51753 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIS MARMATAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 195
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3431 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ILIAS BAGIOKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 195
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3387 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ALEXANDROS LADOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 196
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60926 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANESTIS MPOUTAKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 196
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52650 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS THEOFANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 197
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2472 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANASTASIOS ROVITHAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 197
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0843 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ILIAS FLAMPOURAS NIETOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 198
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52512 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTONIOS SPANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 198
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50627 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: LUTMIR BUSHI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 199
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2692 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: LEO DHAMO
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 199
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2488 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHANASIOS ZIAGKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:31:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 200
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3028 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THEODOROS AINALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:25:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 200
 

 

 

 

 


Page 8 of 248 Results 351 - 400 of 12395