Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 51635 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS LAZAROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 51
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2816 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHANASIOS KARAMPITSAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 51
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1437 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILEIOS NIKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 52
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56108 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KOSMAS KONSTANTINIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 52
 

 

 

Αριθμός/Bib: 57941 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGE PILAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 53
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0150 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MIHAELA BOTEZAN-PRUDUS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 53
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52481 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL SIVROGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 54
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0118 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS DELNIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 54
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50001 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS FELOUKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3603 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS ZARKADAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 55
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54193 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM STOIKOS NIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 56
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3438 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILIS MPELLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 56
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51393 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIS KILINTARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 57
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4312 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS SIAMITRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 57
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0146 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHANASIOS STOGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 58
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64413 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRA KOUKLOTIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 58
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51942 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SAVVAS NIKOLAIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 59
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4153 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOS ATHANASOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 59
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50075 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STELIOS DIMOTSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2591 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM ADAMIDIS VASIL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3749 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STYLIANOS ASAELOF
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:22:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:22:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54126 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM MICHALA IRENE
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 61
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51682 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA LOUKIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 62
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0023 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: APOSTOLOS GKATZIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:23:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 62
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0083 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIANNIS STALIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:23:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50306 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA VANDOULAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0008 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DAVID BENMAYOR
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:23:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 64
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50305 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS PAPAGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 64
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50057 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS BEREDIMAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 65
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0136 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIS ZAPARTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:23:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 65
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54031 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM ATHANASIADIS NIK
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 66
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0124 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: OSKAN CHOUSEIN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:23:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 66
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2608 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM TSIDONIS NIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:23:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 67
 

 

 

Αριθμός/Bib: 53056 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIANNIS SIMANTIRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 67
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50341 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STYLIANI KARAPYLAFI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 68
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2531 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS SOULTANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:23:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 68
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2604 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM SAVVAKIS NIK
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 69
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60290 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS FOTIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 69
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50220 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIANNIS SAVVIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 70
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3511 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS SAVAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 70
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62189 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS SMYRLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 71
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3049 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KON/NOS STAMELOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 71
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54095 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM KONSTANTINOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 72
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3046 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EYSTRATIOS KELEPOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 72
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3351 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EFTHIMIOS KELLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 73
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61379 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS TSOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 73
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52058 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALKIVIADIS PANTOULOUFOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:20:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 74
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1260 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS MAINAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 74
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4013 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: QUDRATULLAH KAMAWAL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 75
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61380 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIS TSOLAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 75
 

 

 

 

 


Page 3 of 248 Results 101 - 150 of 12395