Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 60744 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIORGOS LOKOVITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 76
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3517 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS SIMANTIRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 76
 

 

 

Αριθμός/Bib: 57229 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SIMEON PETRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:15:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 77
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0153 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS FILIMEGKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 77
 

 

 

Αριθμός/Bib: 57181 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CRISA ANTSOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:15:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 78
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2824 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANTONIS TSAPARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 78
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0937 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS GRAMMATOSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79
 

 

 

Αριθμός/Bib: 57228 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS PETRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:15:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 79
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0002 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOS AKRITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:24:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 80
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64149 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS BELEGRINOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 80
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0079 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KOSTAS SASAKAROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 81
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50340 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 81
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1257 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS MAGEIRIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:23:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 82
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50166 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KYRIAKI MITROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 82
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2149 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS ARGYROULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 83
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68634 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THENIA FOUKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 83
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0075 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS POULIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 84
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64576 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: LEFTERIS KOYLIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 84
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3772 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS STROTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 85
 

 

 

Αριθμός/Bib: 59279 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS FOTIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 85
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50372 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: FANH ABRAMOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 86
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2253 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EUSTATHIOS KASTERIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 86
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0808 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VAGELIS DROSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:24:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 87
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51766 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS MATZARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:21:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 87
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54194 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM STOIKOU X
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 88
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3546 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS THANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 88
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52000 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EFSTATHIOS ORFANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 89
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0072 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NEKTARIOS PETTEMERIDES
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 89
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2603 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM PASIALIS GEORG
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 90
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61827 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS BIRITZIKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 90
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50096 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS GIOUVANNAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 91
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2823 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: HARALAMBOS TSAKIRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 91
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50097 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: POLYDEFKIS GKAGKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 92
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2602 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM KYZAKIS CHRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 92
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55343 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS MASKALIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 93
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2533 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GRIGORIS TERZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:25:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 93
 

 

 

Αριθμός/Bib: 57838 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS VROHIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 94
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2607 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM TSELIOS SAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 94
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1028 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS KARAGIANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 95
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50348 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS PARATHIRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 95
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54135 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM MPETA ZOI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 96
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2407 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS MANIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 96
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51030 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS GKARELIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 97
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0156 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VAGGELIS CHATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 97
 

 

 

Αριθμός/Bib: 53030 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKLAS ZERBIN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 98
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2520 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS KOROLOGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 98
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3453 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIANNIS OURGANTZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 99
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50346 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STEFANIA KIPREOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 99
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0142 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: TASOS ADAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 100
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68247 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIANNIS TZAVALOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 100
 

 

 

 

 


Page 4 of 248 Results 151 - 200 of 12395