Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 50160 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THEODOROS MARGIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 226
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2103 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ALEXANDROS DOULIAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 226
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0841 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STEFANO FIORDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 227
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66376 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: LEUTERIS KALTARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 227
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1483 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MICHALIS PANTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 228
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60460 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIOS KALTARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 228
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0898 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS GILTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 229
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66458 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IRINEOS NIKOLAIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 229
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50129 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NATALIA KELAIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 230
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3586 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS VENEDIKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 230
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50930 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EFSTRATIOS FRAGKOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 231
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2210 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEWRGIOS SEITANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 231
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2182 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PANAGIOTIS MAKRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:32:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 232
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68591 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KAKALIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 232
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0801 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: XRISTOS DOURGOUNAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 233
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55513 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STAVROS KARAGEORGIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 233
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4266 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS MPALOGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 234
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68312 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ZAFEIRIS GOUDTSIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 234
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1007 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MARIOS KALTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 235
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64759 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: RAFAIL STOIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 235
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50571 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS BALOKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 236
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2248 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KYRIAKOS SPYRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 236
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1671 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS SARIANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 237
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51719 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS-EVANGELOS MANGENAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 237
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54014 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS VAMVAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 238
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3984 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHANASIOS DELLIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 238
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3167 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOS ZOGRAFOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 239
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66001 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA TSAFTARIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 239
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1475 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHOS PANAYIOTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 240
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52296 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS PONIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 240
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52307 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIS POULEKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 241
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1100 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS KEDERIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 241
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0935 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NAOUM GOUTZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 242
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68743 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS PAPADOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 242
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1646 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STAVROS ROTSKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 243
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51974 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ILIAS NTIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 243
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0912 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IRAKLIS GKIONOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 244
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55346 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS PAPAVASILIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 244
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1872 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS TSIANTZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 245
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58038 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALBANA KOKOZ
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 245
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0990 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIORGOS KALAPODAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 246
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58060 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MELETIS STEFANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 246
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2026 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STAVROS ZAGKANAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:31:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 247
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55534 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS VENETIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 247
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51122 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VAIOS IAKOVAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 248
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0103 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILΕIOS GKOROGIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 248
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51821 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: YANG MINGSHENG KIETH
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 249
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0104 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS GRIGORIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 249
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64014 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS VAKOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:26:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 250
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2058 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STAVROS ANDREADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 250
 

 

 

 

 


Page 10 of 248 Results 451 - 500 of 12395