Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 0823 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EVAGGELOS EVAGGELOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:32:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 301
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51020 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PETROS GIOVIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 301
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50705 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS CHATZITHEODOSIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 302
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3178 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS PAPADOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 302
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0768 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANARGYROS DIAMANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 303
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56430 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SOFIA MAKRIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 303
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1648 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS ROUNTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 304
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56426 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS GIANNARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 304
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54815 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS SIDIROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 305
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2538 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS VASILKARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 305
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2987 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIANNIS RODOMAGOULAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 306
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62495 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STAVROS KARATZIOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 306
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2198 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EUAGGELOS NTOUMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 307
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62509 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTONIOS STERGIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 307
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3717 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANTONIOS GRIGORIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 308
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54958 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KOSTAS LOYMPONIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 308
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50560 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARKOS BAKALLI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 309
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3585 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THEODOROS VELIGRATLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 309
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50139 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELENI KONTOGIORGI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 310
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4302 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILIOS LALLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 310
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62511 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIORGOS TSACHOURIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 311
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3584 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EVAGGELOS VALTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 311
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50214 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS RIZOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 312
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1197 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS KOUZINOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 312
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50159 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EYSTRATIOS MARGIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 313
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2574 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS VAFEIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 313
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3043 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS FOTAKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 314
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50368 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIA MAYRIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 314
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0758 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS DELIGEORGAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 315
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50280 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PETROS ANTHOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 315
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50085 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: LEONIDAS GARGALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 316
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2309 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STEFANOS KOTZAMPOUIKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 316
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1625 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIANNIS PSAROGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:36:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 317
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66639 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELEYTHERIA ELLINIKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 317
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1665 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILEIOS SAMPANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:36:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 318
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58052 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EVANGELIA SAMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 318
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1222 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EFSTATHIOS LAGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:36:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 319
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51496 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS KOSTALAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 319
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3600 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EFTHIMIOS ZACHAROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:36:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 320
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60182 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIS CHRIVATAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 320
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3053 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SAVAS ILIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:36:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 321
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60181 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIS CHRIVATAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 321
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2029 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ARISTIDIS ZAIMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:36:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 322
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68339 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILEIOS PSARRAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 322
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1549 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMOS PAPAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:36:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 323
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54593 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: TRYFON VRITSIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 323
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58724 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS LOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 324
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0155 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS KARAGOUNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:36:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:36:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 324
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0139 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SPYRIDOYLA THOMA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:36:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 325
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58726 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS MOUTSOURIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:27:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 325
 

 

 

 

 


Page 13 of 248 Results 601 - 650 of 12395