Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 66820 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS GANITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9223
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66879 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STELLA TASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9224
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51471 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KURIAKI KONSTANTINIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9225
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66860 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS PAPASTERGIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9226
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66891 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIANNA ZAFIRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9227
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61307 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA TRIANTAFILIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9228
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66840 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANNA KOUKOUDEA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9229
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68299 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRA PITALIA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9230
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51469 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ERASMIA KONSTANTINIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9231
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50565 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS BALAMPANIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9232
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66800 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIOS AGELIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9233
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66890 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA VRIZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9234
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66878 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EVANGELIA STERGIOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:33:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9235
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65358 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELENI DIMITRIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9236
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65370 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRA GIAGKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9237
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65378 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SOFIA KALLIOTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9238
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66669 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MICHAL KALLITSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9239
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66665 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIANTHI ISAAKIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9240
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66609 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIA BABANATSA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9241
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67805 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SAMANTHA WALAWENDER
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9242
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55968 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SOPHIA KAREL
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9243
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67807 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: JULIA MCCARTHY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9244
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66313 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SMARO AVRAMIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9245
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66364 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA GOUTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9246
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66365 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS GOUTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9247
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61079 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EFTHIMIOS PERDIKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9248
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66463 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA OIKONOMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9249
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66433 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIA MARKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:33:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9250
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66274 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: METAXIA MANOUSOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9251
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65116 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS MOYRATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9252
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61561 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNA SPIRAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:34:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9253
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65478 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MAGDALINI SIDIROPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9254
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66283 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELENI PAPADOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9255
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65377 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THEODORA KALLIONTZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9256
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65404 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIA KYRODIMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9257
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62311 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA VAITSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9258
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65431 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELISAVET-LAMPRINI MPACHTSEVANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9259
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60843 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS MINAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9260
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65138 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIA SKIATHITI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9261
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68507 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA-MEROPI FOUNTOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:34:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9262
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66619 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: RAINA CHARATSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9263
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66618 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHINA CHARATSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9264
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65321 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PARASKEVI MAKRI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9265
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62421 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS ROUFOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9266
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62418 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIKI PAVLIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:35:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9267
 

 

 

 

 


Page 248 of 248 Results 12351 - 12395 of 12395