Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 60792 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SOFIA MARKATOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9123
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61383 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS TSONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9124
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60791 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: FOTINI MARKATOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9125
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60746 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARINOS LOUKAIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9126
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62555 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTHI-ISMINI NAOYMI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9127
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62549 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIA KOLESIOTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9128
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62563 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: XANTHIPPI STEFANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9129
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65829 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THEOFILOS INTZOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9130
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68387 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: HEINZ ZASCHKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9131
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68388 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA KARAGEORGIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9132
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66059 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIKI KOYRTOGLOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9133
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54399 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA SAVVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9134
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54393 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA PATRINOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9135
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66709 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MELPOMENH MOUTSIKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9136
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66044 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHINA KALAITZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9137
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66718 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS OYZOYNHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9138
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66636 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THEOFILOS DIONYSOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9139
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66699 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ZOH MALIGANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9140
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55400 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VENI DIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9141
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58905 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MELINA GATZIOURI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9142
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65035 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIOTA PAGONOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9143
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66818 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIA GAITANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9144
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66819 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EFIMIA GAITANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9145
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62611 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KATERINA VOULGARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9146
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62550 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNA KOZANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9147
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62541 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ROULA ATHANASIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9148
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62553 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELENI MICHAILIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9149
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62800 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA GIANKIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9150
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62815 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SOFIA PARMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9151
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54147 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MAGDALINI PANOUSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9152
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67608 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THEODORA SYMEONOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9153
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67566 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: LYDA KEFALA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9154
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58553 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELENI KOUMANDARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9155
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65067 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANDREAS DIMITRIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9156
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65127 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA PAPAVASILEIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9157
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61417 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLINA VAMVAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9158
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54296 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA CHARALAMPIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9159
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60818 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALIKI MENTZELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9160
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54305 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARINA VASILATOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9161
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54182 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS SOLKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9162
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54183 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIANNA SOLKIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9163
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54061 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIA GOUGOUSI-KAMATSO
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9164
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54038 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: LITSA BALABANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9165
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54208 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STELLA TOUKMENIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:03:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9166
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67184 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NATALIA DAMI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9167
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67461 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KATERINA LENTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9168
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67515 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHARA VLACHODIMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9169
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67472 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRYSA MPOUZIKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9170
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65091 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS HAVOUZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9171
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65066 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIONYSIA DELLAPORTA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9172
 

 

 

 

 


Page 246 of 248 Results 12251 - 12300 of 12395