Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 50042 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARGARITA AMARANTIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 151
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2076 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILΕIOS SPACHOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 151
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0835 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS FASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 152
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61202 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SOKRATIS SIMEONIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 152
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56427 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS IASONIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2188 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GRIGORIS MPILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1043 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS KARAMOUZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 154
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52437 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS SERVOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 154
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64146 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STRATIS ARABATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 155
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0108 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: APOSTOLOS GOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 155
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51254 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIS KARAGEORGIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 156
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2734 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: HECTOR SEILOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 156
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61994 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ROIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2231 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THEODOROS KONSTANTINOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 157
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3618 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ACHILLEAS SKOUROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 158
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54307 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS KALOGEROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 158
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1303 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANDREAS MAVRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 159
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52991 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STEFANO YMERI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 159
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0578 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SAVVAS ARGYROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 160
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62059 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: LEFTERIS TZIOVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 160
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52975 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ASIMAKIS XANTHIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 161
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2638 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHANASIOS SIDERIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 161
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58067 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STAVROS TSIRLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 162
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3339 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILIS KARATZIVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 162
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50176 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS NTIRAIKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 163
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3497 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STELIOS RETZEPIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 163
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0814 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: AIMILIOS EMINIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 164
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66695 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: LAMPROS LAZARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 164
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1315 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EVAGELOS MELENIKIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 165
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56435 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOAKIM MILONAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 165
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50844 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ZOI DROSOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 166
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3995 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THEOFANIS RIZOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 166
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1039 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KARAMANOLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 167
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50275 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ZIAGKALOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 167
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3827 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PETROS MINAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 168
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65420 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA MICHAILIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 168
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50213 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SPYROS RETSOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 169
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0065 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOULIA-ELENI PANAGIOTOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 169
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0539 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MICHALIS ANAGNOSTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 170
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61348 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS-ALEXANDROS TSIGGIROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 170
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50191 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PETROS PAPAGEORGIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 171
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3450 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS NOTARIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 171
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55289 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PARIS KAMENIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 172
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3538 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MILTIADIS STOIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 172
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2594 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM DAGDILELIS LOUKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 173
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60114 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIA AVTZIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 173
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0006 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PANTELIS AVGERIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:30:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 174
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52515 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS SPANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 174
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1999 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: WALTER WALTER
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:30:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 175
 

 

 

Αριθμός/Bib: 66478 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KYRIAKI PILALIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 175
 

 

 

 

 


Page 7 of 248 Results 301 - 350 of 12395