Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 3554 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KOSTAS TRIANTAFILLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:18:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:18:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 26
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60077 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOS ARCHAGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 26
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51996 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS OIKONOMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 27
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0097 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PANAGIOTA VLACHAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:18:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:18:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 27
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0125 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VLASSIS KARAVASILIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:18:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:18:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 28
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68248 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS LINDROS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 28
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0048 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS MALLIOTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:18:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:18:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64534 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PETROS BALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 29
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0128 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS MARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:19:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:19:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 30
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50300 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ODYSSEAS KOUKESIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 30
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0126 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANGELO GIULIANI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:19:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:19:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 31
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54192 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM STOIKOS ANTONIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 31
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1811 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS THEODORIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:19:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:19:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 32
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54143 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM NTINA MARGARITA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 32
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50004 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ORESTIS PARASKEVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 33
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0113 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS GERAGORIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 33
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0052 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: FOTIS MOURATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 34
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50109 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS IATROUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 34
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50342 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS STAMPOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 35
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0149 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: LUCA-MARIA MAGDALENA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 35
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62104 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SIFIS BIKAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 36
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2593 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM DAGDILELIS ATHAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 36
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0007 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIS AYGITAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 37
 

 

 

Αριθμός/Bib: 60068 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MICHAIL APOSTOLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 37
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0057 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: LACHEZAR NIKOLOV
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 38
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50304 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS LALLAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 38
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0016 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS FITZIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 39
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50239 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ASTERIOS SYSILAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 39
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62107 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MANOLIS FARDOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 40
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3367 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KOSMAS KONSTANTINIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 40
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50061 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS CHATZIANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 41
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0099 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHARALAMPOS VOULKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 41
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2820 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHARALAMPOS PSOMIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 42
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50289 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS KYRIAKOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 42
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50370 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STAVROULA THRASIVOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 43
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2424 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PAVLOS ASLANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:20:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 43
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50208 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL POURIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:16:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 44
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3052 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS DELIGEORGAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:21:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:20:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 44
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50006 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLETA HADJIPOLYDOROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 45
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0145 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: TRIANTAFYLLOS PEGIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:21:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 45
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0074 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DARKO POP ACEV
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:21:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68045 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ILIAS PAPADIMITRIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 46
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50209 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VALENTINOS POURIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 47
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0144 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KOSTAS MASSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:21:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 47
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0054 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ALEXANDROS MPENEKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:21:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 48
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62124 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIS RIGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 48
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0051 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PRODROMOS MILOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:21:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 49
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50344 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ZAHARIAS VORDOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 49
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55775 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIS NTALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:19:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 50
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3558 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS TSAKIRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:21:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:21:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 50
 

 

 

 

 


Page 2 of 248 Results 51 - 100 of 12395