Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 1001 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS KALOGREAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 101
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0158 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PROKOPIOS ARKOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 101
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1670 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIWRGOS SARANTOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 102
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50221 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STAVROS SAVVIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 102
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55126 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: FRANSESK HOTZA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:19:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 103
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2211 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THWMAS SOLWMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 103
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0558 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: FOTIS ANTONARAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:25:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 104
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50260 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ILEKTRA TSIMPRIKIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 104
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62117 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELLI MAROULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 105
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3830 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANTONIOS MPALTATZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 105
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3255 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 106
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68796 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS KARANASIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 106
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50206 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: BASILHS POLATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 107
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3547 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS THEODORAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 107
 

 

 

Αριθμός/Bib: 57391 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIA THEODORIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 108
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4300 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS MITROULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 108
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0601 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHANASIOS BAIRAKTARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:26:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 109
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56436 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SAKIS MOUTAFIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 109
 

 

 

Αριθμός/Bib: 53560 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANAGIOTA DIMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 110
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3823 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIANNIS KARAGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 110
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0058 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS NIOPLIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61434 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SPIRIDON VATITSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0723 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS CHRISTANTONIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 112
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61033 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THOMAS PAPAVRAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 112
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54096 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM KONSTANTINOPOULOU V
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2227 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS KADIGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 113
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50008 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: OLYMPIA KARAGIANNI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 114
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0106 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ZACHARIAS-PETROS PAVLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 114
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2495 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PANAGIOTIS MENAGIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 115
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68727 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ZOI KALAITZIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 115
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50320 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS MARISIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 116
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3819 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: LEYTERIS IORDANOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 116
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55228 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILEIOS TRAGIANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:22:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 117
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2888 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STAMATIS PAPADOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 117
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50230 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS STANITSAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 118
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2785 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SPIROS SOROGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 118
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1821 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILEIOS TIMPLALEXIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 119
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61423 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS VARSAMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 119
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52464 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SPIRIDON SIMENTERIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 120
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3821 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS KANTZIKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 120
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0131 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KATARZINA-ANNA CEKOSKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:27:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 121
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68868 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS KOURTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 121
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52656 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTINA THEOPEMTIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 122
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1484 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS PAPACHRISTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 122
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0090 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ATHANASIOS TSIOTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 123
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58220 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KYRIAKOS MAKEDONITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 123
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54310 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTONIOS POYRNARAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 124
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4011 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CHRISTOS BAMBALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 124
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2598 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM KOKKALIS CHRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56259 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EFTHIMIOS ZACHAROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 125
 

 

 

 

 


Page 5 of 248 Results 201 - 250 of 12395