Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 1305 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS MAVRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68385 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SOFIA TSIOLA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 126
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52560 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VLASIOS STEFANIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 127
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3436 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS MPATZIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 127
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0640 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: LEVI BLYTHE
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 128
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64178 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS KARATZAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 128
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1969 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS VLACHAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 129
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50355 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTONIS SIDIROPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 129
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3184 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS TZIMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 130
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68855 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTINA SAMOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 130
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1974 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS VLACHOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 131
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51292 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KARAMPAIRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 131
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51200 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MAXIMOS KALIAKATSOS-PAPAKOSTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 132
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3230 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS ATHANASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 132
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50038 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS AIVATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 133
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3271 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIANNIS DIMOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 133
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52208 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: LAZAROS PATKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 134
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3514 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ALEKSANDROS SGOURAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 134
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3745 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: THOMAS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:26:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 135
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68768 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ELENI CHRISTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 135
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0020 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: FOTIS GIAGKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:28:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 136
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62116 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHARIKLEIA LYSSARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 136
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50041 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOFOROS AMANATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:23:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 137
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2691 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIOS ROUSOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 137
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50106 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEWRGIOS GROPALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 138
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2098 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANESTIS AMVROSIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 138
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52983 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIKI XATZILASKARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 139
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1786 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS TANASESKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 139
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52001 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILIKI-MARIA ORFANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 140
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1920 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANASTASIOS TZIGAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 140
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52059 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS PANTOULOUFOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 141
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4268 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EFTICHIOS TOUTOUKTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 141
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2254 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIS KORAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:27:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 142
 

 

 

Αριθμός/Bib: 65219 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EVRIPIDIS HATZINIKOLAOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 142
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3818 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ARGIRIS GOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 143
 

 

 

Αριθμός/Bib: 67203 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS GEORGIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:48
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 143
 

 

 

Αριθμός/Bib: 61980 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS KOKKINOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 144
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2595 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM EFTHIMIADIS GREG
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 144
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0027 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SPYRIDON GOGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 145
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50358 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STAVROS BAKALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 145
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2469 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PETROS PATOULIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 146
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54131 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM MPAIRAMI TZOTZINA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 146
 

 

 

Αριθμός/Bib: 52582 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SYMEON SYMEONIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 147
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2786 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MANOS TSOMPANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:29:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 147
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64677 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIOS MARKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 148
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2353 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORGIOS SALMATAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 148
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1867 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IORDANIS TSEPESIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 149
 

 

 

Αριθμός/Bib: 54552 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ILIAS PITSINIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 149
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50236 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KIRIL STEFANOVSKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:24:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 150
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2450 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS KARACHALIOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:29:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 150
 

 

 

 

 


Page 6 of 248 Results 251 - 300 of 12395