Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.

Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

 

Αριθμός/Bib: 0152 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: RINAS AKHMADEEV
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:05:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1
 

 

 

Αριθμός/Bib: 53058 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: MARIOS APOSTOLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:15:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:15:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55911 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALEXIS ELAMIN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:15:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:15:31
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0159 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: MICHALIS PARMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:07:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:07:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50002 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS PAGOYNADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:15:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:15:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 3
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0151 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILII PERMITIN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:07:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:07:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 3
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0024 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS GKELAOUZOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:08:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 4
 

 

 

Αριθμός/Bib: 53061 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHRISTOS BOUDOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:15:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:15:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 4
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0114 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GERASIMOS GRIVAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:09:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:09:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 5
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58344 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS STAMOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:15:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:15:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 5
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50270 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GIORGOS VLACHAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:16:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:16:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 6
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2600 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM KREKAS GIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:11:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:11:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 6
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0091 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: VASILEIOS TSOLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:12:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:12:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 7
 

 

 

Αριθμός/Bib: 53059 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS PIZONAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:16:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:16:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 7
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0010 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: IOANNIS CHAMODRAKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:12:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:12:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 8
 

 

 

Αριθμός/Bib: 51869 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: GEORGIOS MOUSIARIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:17:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 8
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0039 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GIWRGOS KATAKALOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:14:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:14:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50157 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS MALAJ
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:17:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 9
 

 

 

Αριθμός/Bib: 1541 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS PAPANASTASIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:15:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:15:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 10
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58343 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTONIOS MISOKEFALOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:17:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 10
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0143 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: LAZAROS KAPETANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:15:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:15:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 11
 

 

 

Αριθμός/Bib: 64564 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOS KALAITZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:17:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 11
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0025 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: EYAGGELOS GKIKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:16:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:16:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 12
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50321 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: FOTEINI DAGLI PAGOTTO
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:17:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 12
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0066 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: KONSTANTINOS PANTAZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:16:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:16:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13
 

 

 

Αριθμός/Bib: 62498 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTONIS KOUKOUTEGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:17:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0003 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANESTIS APOSTOLIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:16:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:16:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 14
 

 

 

Αριθμός/Bib: 68250 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ANTHI KYRIAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:17:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:17:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 14
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0130 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SONIA CEKINI - BOUDOURI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:16:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:16:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 15
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50369 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: SKEVI THRASIVOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 15
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0053 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: ANASTASIOS MPARTZOKAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:16:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:16:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 16
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50339 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: FOIVOS FOTAKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 16
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50926 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS FRAGKALIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17
 

 

 

Αριθμός/Bib: 3012 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: GEORG RUESS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:17:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:16:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 17
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0098 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: DIMITRIS VOGIATZIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:17:15 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:17:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 18
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50204 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS - GEORGIOS PARTHENIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 18
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0030 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: PANAGIOTIS GRAMMENOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:17:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:17:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 19
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50009 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: VASILEIOS ATHANASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 19
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50187 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: EFTHYMIOS PAPADOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 20
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2817 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: HRAKLIS MANTZOURIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:17:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:17:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 20
 

 

 

Αριθμός/Bib: 58824 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: THEODOROS VRAGOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2137 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: SIMEON SIMEONIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:17:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:17:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 21
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0080 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: CLEMENS SCHMITT
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:17:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:17:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 22
 

 

 

Αριθμός/Bib: 4012 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: PANTELHS FALHS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 22
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0060 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS NOMIKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:18:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:18:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 23
 

 

 

Αριθμός/Bib: 50302 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: ALEKSIS PAPALEKSIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 23
 

 

 

Αριθμός/Bib: 55543 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: IOANNIS KOURKOURIKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24
 

 

 

Αριθμός/Bib: 2605 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: STOIKOS TEAM THEODOSIADIS VAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:18:26 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:18:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24
 

 

 

Αριθμός/Bib: 0119 Αγώνας/Race: Half Marathon
Όνομα/Name: NIKOLAOS NEOFOTISTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 01:18:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:18:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 25
 

 

 

Αριθμός/Bib: 56261 Αγώνας/Race: 5 Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ZAIMIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 00:18:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:18:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 25
 

 

 

 

 


Page 1 of 248 Results 1 - 50 of 12395